0901.90.99.88

Facebook

Dùng “有” biểu thị sự suy đoán
Ngày đăng: 10-07-2020 02:47:53 | Lượt xem: 391

yǒu”biểu thị suy đoán

”có thể biểu thị  suy đoán, biểu thị số lượng đạt tới về các phương diện như : số lượng, trọng lượng, to nhỏ, trình độ, thời gian,cự ly...

ví dụ:

1, 你有三十岁吗?Nǐ yǒusānshí suì ma? Bạn cũng phải 30 tuổi rồi nhỉ?
2,那个房间有四十平方米。Nàgè fángjiān yǒu sìshí píngfāng mǐ.căn phòng này cũng đến 40m
3,他在中国已经有三年了。, Tā zài zhōngguó yǐjīng yǒu sān niánle.anh ấy ở trung quốc cũng phải 3 năm rồi.

Câu chữ "的"
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:40:56 | Lượt xem: 382
“的de”kết cấu trợ từ
Cách dùng "多" để hỏi
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:03:50 | Lượt xem: 535
“多Duō”dùng để hỏi trình độ số lượn
Động từ cập vật và động từ bất cập vật
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:01:44 | Lượt xem: 798
Động từ cập vật và động từ bất cập vật
Bổ ngữ chỉ trình độ, thời lượng, động lượng, và câu bị động
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:44:34 | Lượt xem: 272
程度补语 Bổ ngữ trình độ Bỗ ngữ trình độ diễn tả trình độ đạt đến của hành động hoặc trạng thái của hành động.
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:08:30 | Lượt xem: 218
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt đặt trước động từ. dùng để biểu thị trạng thái tiến hành của động tác. Những người học tiếng trung quốc phải lưu ý điều này Phía sau động từ thường có thêm trợ từ “着”(biểu thị động tác đang tiến hành) hoặc cuối câu có thêm trợ từ “呢”(biểu thị sự tiếp tục ), “着”và“呢”có thể đơn độc xuất hiện, có thể đồng thời cùng xuất hiện. Ví dụ: