0901.90.99.88

Facebook

Cách dùng "多" để hỏi
Ngày đăng: 10-07-2020 02:03:50 | Lượt xem: 534

Duō”dùng để hỏi trình độ số lượn

+ tính t dùng  để hỏi trình độ hoặc số lượng, hình dung từ phần lớn là đơn âm tiết, những từ thường thấy là: “cháng、大dà,、高gāo、远“, yuǎn、久, jiǔ、重zhòng、厚, hòu、宽, kuān,、深Shēn”.......  ,

Ví dụ:

1, 这条路多长?Zhè tiáo lù duō zhǎng? Con đường này dài bao nhiêu?
2,你多大了?, Nǐ duōdàle? Bạn bao nhiêu tuổi rồi
3她要等多久?Tā yào děng duōjiǔ?cô ấy phải đợi bao lâu?

4这张桌子多重?Zhè zhāng zhuōzi duō zhòng?cái bàn này nặng bao nhiêu

5,你爱我多深?Nǐ ài wǒ duō shēn? Anh yêu em sâu đậm chừng nào?

6,你哥哥多高?Nǐ gēgē duō gāoanh của bạn cao bao nhiêu

Câu chữ "的"
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:40:56 | Lượt xem: 382
“的de”kết cấu trợ từ
Dùng “有” biểu thị sự suy đoán
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:47:53 | Lượt xem: 391
“有yǒu”biểu thị suy đoán
Động từ cập vật và động từ bất cập vật
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:01:44 | Lượt xem: 798
Động từ cập vật và động từ bất cập vật
Bổ ngữ chỉ trình độ, thời lượng, động lượng, và câu bị động
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:44:34 | Lượt xem: 272
程度补语 Bổ ngữ trình độ Bỗ ngữ trình độ diễn tả trình độ đạt đến của hành động hoặc trạng thái của hành động.
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:08:30 | Lượt xem: 218
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt đặt trước động từ. dùng để biểu thị trạng thái tiến hành của động tác. Những người học tiếng trung quốc phải lưu ý điều này Phía sau động từ thường có thêm trợ từ “着”(biểu thị động tác đang tiến hành) hoặc cuối câu có thêm trợ từ “呢”(biểu thị sự tiếp tục ), “着”và“呢”có thể đơn độc xuất hiện, có thể đồng thời cùng xuất hiện. Ví dụ: