0901.90.99.88

Facebook

CÁCH SỬ DỤNG "的“ TRONG CÂU
Ngày đăng: 06-10-2020 04:48:01 | Lượt xem: 318

CÁCH SỬ DỤNG "的“ TRONG CÂU

 

Những lợi ích học tiếng Trung cùng người bản xứ
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:54:55 | Lượt xem: 295
 Biết cách dùng từ vựng chính xác theo ngữ cảnh  
LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG HSK4
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:43:52 | Lượt xem: 472
 Giáo trình Ngữ pháp độc quyền của Tiếng Trung Hải Phòng
Làm chủ ngữ pháp tiền HSK3
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:51:49 | Lượt xem: 360
Dành cho học viên A1
 NHỮNG MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG TRONG CÔNG SỞ
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:51:43 | Lượt xem: 391
NHỮNG MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG TRONG CÔNG SỞ