0901.90.99.88

Facebook

Làm chủ ngữ pháp tiền HSK3
Ngày đăng: 06-10-2020 03:51:49 | Lượt xem: 359

Dành cho học viên A1

Giáo trình Ngữ pháp độc quyền của Tiếng Trung Hải Phòng

Được biên soạn:

✏️ Nội dung ngắn gọn ,súc tích, dễ hiểu

✏️ Tổng hợp những điểm ngữ pháp trọng tâm kèm theo ví dụ, và bài tập

Giúp người học

Làm chủ ngữ pháp trong mọi tình huống

Đánh bay mọi khó khăn khi luyện thi HSK

--------------------------------------------

CÁCH SỬ DỤNG "的“ TRONG CÂU
Thời gian đăng : 06-10-2020 04:48:01 | Lượt xem: 318
CÁCH SỬ DỤNG "的“ TRONG CÂU
Những lợi ích học tiếng Trung cùng người bản xứ
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:54:55 | Lượt xem: 295
 Biết cách dùng từ vựng chính xác theo ngữ cảnh  
LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG HSK4
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:43:52 | Lượt xem: 472
 Giáo trình Ngữ pháp độc quyền của Tiếng Trung Hải Phòng
 NHỮNG MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG TRONG CÔNG SỞ
Thời gian đăng : 06-10-2020 03:51:43 | Lượt xem: 390
NHỮNG MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG TRONG CÔNG SỞ